Povodí Moravy chce vrátit Vláru do starého koryta

Aktualizováno 3. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

menší řeka

Státní podnik Povodí Moravy plánuje v rámci přírodě blízkých opatření navrátit řeku Vláru v určitých úsecích do původních meandrů. Informuje o tom Zlínský deník.

„Za tímto účelem byla vypracována studie proveditelnosti, která realizaci projektu podpořila. Studie tak bude do konce druhého čtvrtletí postoupena investiční komisi, která rozhodne o jejím zařazení do plánu další projektové přípravy,“ prozradil Deníku tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Přestože zmínil, že v rámci příprav byli osloveni všichni vlastníci dotčených pozemků i další dotčené subjekty, zdá se, že o aktivitě „nikdo nic neví“. Naprostá novinka je to např. pro vedení obce Vlachovice. „Zatím o ničem takovém nevíme,“ sdělil Deníku místostarosta Radek Fryzelka. Podobně reagovali i rybáři, kteří na řece Vláře hospodaří, informace o plánovaném projektu nemá ani vedení Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty nebo ekologové z institutu Veronica.

Povodí Moravy plánuje zahájení stavebních prací v horizontu tří let. Předpokládané náklady projektu jsou 200 milionů.

Zdroj: Zlínský deník (redakčně kráceno), ilustrační foto Naše voda (řeka)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství