Povodí Moravy chce odstranit bobří hráz u Nemilanky, ohrožuje majetky lidí

22. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Nemilanka

Pracovníci Povodí Moravy v pondělí 19. srpna poprvé využili možnosti alespoň částečného rozebrání bobří hráze na základě předběžného opatření Krajského úřadu v Olomouci. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

V červenci letošního roku si totiž podle mluvčí v Olomouci – Nemilanech začali občané stěžovat na trvalé navýšení hladiny říčky Nemilanky o 60 až 80 cm. Voda jim začala prosakovat do sklepů a také zaplavovat kanalizaci. Příčinu odhalili vodohospodáři snadno. Na toku pod Nemilany si vybudoval cca 1,2 m vysokou hráz bobr evropský.  Jde o zvlášť chráněného živočicha, proto je zásah proti němu vždy pečlivě sledován orgány ochrany přírody a také ekologickými organizacemi. Úplné rozebrání hráze, které je v tomto případě nejlepším řešením, není možné bez udělení zvláštní výjimky. O té rozhoduje odbor životního prostředí krajského úřadu, zpravidla v dvouměsíční lhůtě. „Tady bylo ale třeba postupovat rychleji. Proto jsme požádali Krajský úřad v Olomouci v souladu s §61 správního řádu o udělení tzv. předběžného opatření, které může správní orgán nařídit před ukončením souběžně vedeného řízení“, vysvětluje Radim Světlík, generální ředitel Povodí Moravy.

K tomu, že bylo předběžné opatření realizováno prakticky ihned, přispěla i spolupráce s Komisí městské části Nemilany, která pracovníkům krajského úřadu společně s vodohospodáři celý problém logicky odargumentovala. „Předběžné opatření ale neznamená, že jsme mohli rozebrat celou bobří hráz. Proto jsme ji v pondělí pouze snížili – asi o polovinu. I to znamenalo prakticky okamžité zlepšení situace na tomto malém vodním toku,“ říká David Fína, ředitel závodu Horní Morava.

K úplnému rozebrání hráze přistoupí vodohospodáři až poté, co získají od krajského úřadu v Olomouci uvedenou výjimku k zásahu do teritoria zvláště chráněného druhu živočicha. Poté je předpoklad, že by se mohl bobr evropský po opakovaném rozebrání hráze natrvalo z Nemilanky odstěhovat.

Nemilanka je z hlediska Povodí Moravy velmi problematický vodní tok, který vodohospodáři v roce 2011 převzali od zrušené zemědělské vodohospodářské správy. Jedná se z velké části o intravilánový tok, kde se Povodí potýká s různými nešvary v podobě desítek nelegálních staveb, nesystematických zatrubnění s rozdílnou kapacitou profilu, sedimentací apod.

Jako nový správce provedlo Povodí Moravy do dnešního dne ve spolupráci s olomouckou radnici kompletní těžbu nánosů a vyčištění zatrubněných částí a to nejen v intrvailánu obce, ale pro špatné spádové poměry a trvale zvýšenou hladinu a zaplavení výustních objektů i odtěžení nánosů cca 1 km pod zastavěnou část Nemilan.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka