Povodí Moravy bude spolupracovat s vědci z Mendelovy univerzity

22. prosince 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Moravy - dlouha loucka_zidka

Zástupci státního podniku Povodí Moravy a brněnské Mendelovy univerzity podepsali ve středu 21. prosince v Lednici na Moravě memorandum o spolupráci na nových projektech protipovodňových opatření a zásahů do krajiny. Portálu Naše voda to dnes řekl Jiří Macík z oddělení vnějších vztahů podniku.

Podle generálního ředitele Povodí Moravy Radima Světlíka  je cílem uplatňování vědeckých poznatků v praxi. „Studenti i akademičtí pracovníci školy se budou nově zapojovat do tvorby koncepčních studií ve vodním hospodářství. Nejedná se přitom jen o pomoc odborníků při tvorbě protipovodňových opatření, ale i o projekty ke zlepšení zadržování vody v krajině, podrobný monitoring čistoty vod nebo podporu biodiverzity. Vědecké poznatky lze přitom využít nejen v horní části povodí, kde jsou nejčastěji problémy s povodněmi, ale i v dolní části, kde se řeka a její přítoky vylévají do lužní krajiny,“ uvedl Světlík.

Mezi dohodnutými formami spolupráce je například společný postup přiřešení priorit rozvoje vodního hospodářství v rámci oblasti působnosti státního podniku Povodí Moravy, výměna příslušných informací a materiálů týkajících se vodního hospodářství nebo společná organizace seminářů, workshopů a setkání s účastí expertů a veřejnosti.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině