Povodí Labe zahájí ošetřování stromů u Labe a Orlice v Hradci

15. září 2017 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

IMG_5073

V pondělí 18. září zahájí Povodí Labe první etapu rozsáhlých pěstebních zásahů do porostů na území města Hradce Králové. Na vazby, stabilizaci a zdravotní či bezpečnostní řezy čekají desítky stromů, uvedlo povodí ve své zprávě.

„Práce doporučené dendrologickými posudky budeme v okolí Labe i Orlice provádět během celého podzimu prostřednictvím specializované firmy. První etapa by měla být hotová do letošních Vánoc,“ sdělilo povodí.

Níže jsou uvedeny typy pěstebních zásahů a lokality, kde se bude pracovat a kde žádá Povodí Labe kolemjdoucí chodce i kolemjedoucí cyklisty o zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních pokynů. Během prací, které započnou v úseku mezi Předměřicemi nad Labem a hradeckými Plácky, dojde také k dílčím uzavírkám bezprostředního okolí.

Území: Typy pěstebních zásahů: Vodní tok Labe – instalace dynamické vazby v dolní úrovni – lávka na Rybárně – most U Soutoku – instalace dynamické vazby v horní úrovni – Labský most – železniční most – lokální redukce směrem k překážce – most U Soutoku – Pražský most – lokální redukce z důvodu stabilizace – ochranná hráz Třebeš – odstranění výmladků – Plácky – Předměřice nad Labem – přístrojový test stromů – Tyršův most – Pražský most – redukce obvodová – železniční most – Plácky – řez bezpečnostní Vodní tok Orlice – řez sesazovací – ochranná hráz SPŠS – letní koupaliště – řez zdravotní – ochranná hráz u areálu Slávie – stabilizace sekundární koruny – soutok – Moravský most – úprava průjezdného či průchozího profilu.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině