Povodí Labe podrobně vysvětluje problematiku břehových porostů v Hradci Králové

13. ledna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V posledních týdnech byl státní podnik Povodí Labe kritizován kvůli připravovaným zásahům do břehových porostů podél řeky Orlice v Hradci Králové. Povodí proto připravilo podrobnou zprávu, která seznamuje laickou i odbornou veřejnost o historii a současným stavem úprav toků, funkcí hrází a břehových porostů, základním legislativním rámcem a o aktuálním stavu příprav zásahů do břehové zeleně. Uvedla to Jana Burianová z Povodí Labe.

„V průběhu zpracování těchto podkladů a po jejich dokončení budeme informovat o výsledcích Magistrát města Hradec Králové a společně pak i odbornou veřejnost, zájmová sdružení i jednotlivé občany. Následně, po projednání a v souladu s příslušnými zákony, budou přijata konkrétní

opatření (pěstební opatření pro jednotlivé stromy či skupiny – péče, obnova, regenerace apod.),“ řekla Burianová.

Podrobná zpráva o břehových porostech na Labi je zde.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině