Povinnosti provozovatelů vodovodů: Sběr dat o jakosti surové vody

3. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od 1. ledna 2014 jsou provozovatelé vodovodu povinni provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok. Upozornilo na to Povodí Vltavy.

Pokyny pro vyplňování formuláře o jakosti surové vody a formulář pro sběr dat o jakosti surové vody jsou k dispozici a ke stažení na internetových stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/dalsi-metodicke-pomucky/zakon-o-vodovodech-a-kanalizacich/vysledky-rozboru-surove-vody.html

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace