Poučná publikace Rybníky v České republice

2. ledna 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Rybářství a rybníkářství

park Vlašim - IMG_0459

Bílé místo na trhu souborných osvětových publikací v oblasti rybníkářství zaplnila v loňském roce publikace „Rybníky v České republice“. Vzhledem k tomu, že publikace bohužel není známa širší veřejnosti, připravil portál Naše voda o rybnících v ČR osvětový seriál.

Nejzajímavější pasáže z uvedené knihy, která vyšla ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářství T.G. Masaryka zásluhou ministerstva zemědělství, začneme uvádět od příštího týdne. Zájemci tak budou moci získat přehledné informace nejen o historii rybníkářství a rybářství v ČR, ale i údaje o organismech žijící v rybnících, zajímavých rostlinách a zejména o roli rybníků v krajině a životě člověka.

Petr Havel

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství