Do potoka v obci Myslív unikla nebezpečná látka

Aktualizováno 16. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Rybářství a rybníkářství

znecisteni2

V úterý 15. října 2013 nahlásil starosta obce Kovčín na operační středisko, že v Kovčínském potoce protéká neznámá látka jasně červené barvy. Oznámila to Pavla Jakoubková, mluvčí hasičů Plzeňského kraje.

V době, kdy byla situace zjištěna, protékala kapalina potokem již několik minut, k příjezdu hasičů se tato doba odhaduje na minimálně půl hodiny.

Hasiči měřením zjistili, že se nejedná ani o kyseliny ani zásady. Látka byla ve vodě silně naředěna. Nebylo možné ji zastavit ani pomocí sorbentu ani norných stěn.

Hasiči postupovali proti proudu potoka až do obce Milčice, odkud kapalina tekla kanalizací. Na konci Milčic nalezli na dvoře RD zdroj úniku – dle štítků na nádobách se jednalo o mořidlo na osivo. Hasiči odebrali vzorky látky a předali CHL Třemošná.

Společně s policií a se zástupci Životního prostředí hasiči kontrolovali tok až k Záhorskému mlýnu, zda nedošlo k úhynu ryb. Životnímu prostředí nebezpečná látka ve vodě na kontrolovaných místech již nebyla znatelná.

Ve středu 16. října 2013 hasiči pokračovali od ranních hodin v monitoringu toku a Dvoreckého rybníka. Úhyn ryb nebyl potvrzen.

Naše voda, foto: HZS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství