Potok Harta u Tanvaldu bude o něco čistší

Aktualizováno 15. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) odstraňuje nevyhovující kanalizační výústi v Tanvaldě – Šumburku nad Desnou. Zlepší se tak čistota v potoku Harta, uvedl portálu Naše voda mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizační stoka ve Wolkerově ulici odvádí odpadní vody do potoka Harta, jenž je levostranným přítokem Desné. Kanalizace má v délce 377 metrů průměr 300 mm a v délce 62 metrů průměr 200 mm. Na trase je připojeno 27 nemovitostí, což představuje asi 85 obyvatel.

Aby se zamezilo vypouštění odpadních vod bez přečištění do potoka, bude SVS realizovat opatření, kterým se odstraní kanalizační výusť u č. p. 622 a odpadní vody se převedou do kanalizačního systému, zakončeného na čistírně odpadních vod. Obsahem investiční akce SVS je konkrétně výstavba kanalizačního výtlaku z trubek z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm v délce 84 metrů, stavba čerpací stanice odpadních vod a propojení kanalizace ve Wolkerově ulici a stoky v Raisově ulici. Stavba bude realizována výkopovou metodou. Závěrem budou obnoveny povrchy komunikací v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. září 2012. Stavební práce mají být podle nyní schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Jablonec nad Nisou, kde jsou pro rok 2012 v této kategorii naplánovány 4 stavby za celkových 7,3 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace