Potok Botič hlídají čtyři nové vodoměry

21. května 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

boryč

Městská část Praha 15, jejímž územím pod Hostivařskou přehradou protéká největší pražský potok Botič, ve spolupráci s organizací Lesy hl. m. Prahy a odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy instalovala na Botiči čtyři vodoměrné latě. Oznámil to podnik Lesy hl. m. Prahy.

Čtyři vybraná místa v Hostivaři, kde latě přibyly, budou sloužit pro sledování změn v průtocích vody a průběhu případné povodně. Jde o tzv. pomocné hlásné profily, které lokálně zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Nové vodoměrné latě jsou umístěny kolmo k hladině Botiče a jsou dobře viditelné ze břehu. Na každé z nich je přehledná stupnice s barevně vyznačenými stupni povodňové aktivity, které vyjadřují míru povodňového nebezpečí na potoce. Stupně povodňové aktivity se vážou na předem stanovené limity, od kterých se odvíjí další opatření v ohroženém území.

Kromě Botiče se nové vodoměrné latě v minulých týdnech dočkala i Rokytka. Ve čtvrtek 7. května ji Lesy hl. m. Prahy instalovaly pod mostem v ulici Čelákovická v Praze 9.

Zdroj a foto: Lesy hl. m. Prahy

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině