Posvítí si při stavbách také někdo na projektanty?

22. července 2013 | Rubrika: Komentář týdne , Podnikání s vodou a zákony

skládka - IMG_3050

Dnes tak častá mediální zkratka obvykle viní z problémů vzniklých při stavbách čehokoli firmy, které jí skutečně fyzicky postaví. Skutečným viníkem však může být někdo jiný.

Stále častěji se totiž ukazuje, že do pátrání po těch, jejichž vinou jsou zbůhdarma vydány často nemalé státní finanční prostředky, což jsou ovšem peníze daňových poplatníků, je třeba zahrnout také autory projektové dokumentace a odpovědné pracovníky stavebního dozoru.

Jen před pár dny vyšlo najevo, že náklady na rekonstrukce páteřní dálnice D1 se zřejmě výrazně zvýší, neboť u podloží dálničních ploch nebyl udělán dostatečně průkazný geologický rozbor. V případě protipovodňových opatření zase letošní povodně ukázaly, že některé z hrází nedokázaly udržet přívaly vody. O protržení hráze Jordánu se toho i na stránkách portálu Naše voda popsalo mnoho, dnes zveřejnil portál Naše voda článek z deníku Mladá fronta Dnes o používání nekvalitního materiálu při stavbě jiných protipovodňových opatření.

To vše přesto, že na všechno jsou, nebo byly, příslušné „papíry“, tedy certifikáty, dokumentace a další listiny. Podle všeho je ovšem mnoho z nich, nejen v případech, které vyšly najevo, jen formálním zadostiučiněním v rámci byrokracie, bez potřebné stavební a projektantské logiky. Cílem je pak obvykle ušetřit na nákladech a v důsledku více vydělat. A to i za cenu, v případě protipovodňových opatření, ohrožení životů lidí.

Na investice do prevence povodní již byly investovány miliardy korun a další miliardy budou na tyto účely použity i v následujících letech. Vzhledem k tomu, že jde obvykle o velké veřejné zakázky, soustředí se pozornost politiků či médií zejména na podmínky těchto veřejných zakázek, vazby mezi případnými soutěžiteli, vlastníky soutěžících firem a na konci na finální výsledek. Bylo by ovšem žádoucí, kdyby se do komplexního hodnocení rizikových skupin při takových projektech zahrnovali i ti, kteří obvykle nejsou příliš veřejně viditelní – projektanti projektů a lidé, kteří mají na starosti stavební dozor. Stavební „systém kritických bodů“ je prostě mnohem širší, než se na první pohled zdá. Ke škodě nás všech.

Petr Havel

Související rubriky: Komentář týdne, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka