Posvátná řeka Ganga

24 října 2011 | Rubrika: Video pro tento den |Vložil:

Největší řeka Indie, na které leží významná města, jako jsou Dillí či Kalkata, je významným vodním zdrojem pitné i užitkové vody. Především je ale jedním z božstev a v jejích vodách vykonávají rituální koupele k očistě duše i těla každoročně miliony lidí.

Jejím největším problémem je enormní znečištění, které je způsobeno vlivem průmyslového i městského odpadu, který se do řeky dostává z hustě zalidněných oblastí. Lidé žijící v těchto oblastech a v těch, které leží dále po proudu, jsou tak vystaveni potenciálně velmi nebezpečným koncentracím škodlivých látek.