Postižené obce již mohou čerpat pomoc od krajů ve výši 8 milionů korun

21. června 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

Michal hašek

Kraje České republiky poskytly finanční pomoc do povodněmi postižených regionů v celkové výši 8 milionů korun. Oznámil to po videokonferenci hejtmanů předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

„Konkrétně jsme tuto částku rozdělili do 45 obcí postižených krajů a také na dvě povodňová konta krajů. Pomoc už odešla a v příštích dnech už může být čerpána na konkrétních místech,“ uvedl Hašek. Podle něj by mohla být pomoc postiženým oblastem efektivnější. Zatím ji hodnotí jako administrativně náročnou. „V příštích dnech budu oslovovat členy současné vlády v demisi a budeme jednat například o velmi rychlé novele zákona o krajích, která umožní, aby v krizových situacích, pokud bude třeba distribuovat povodňovou pomoc, nemuselo být opakovaně svoláváno krajské zastupitelstvo, aby takové úkony mohli činit hejtmani nebo krajské rady a teprve následně by je schvalovalo zastupitelstvo,“ zdůraznil.

Hašek ocenil zejména práci složek Integrovaného záchranného systému, které se na likvidaci povodňových škod podílejí. Zejména vyzdvihl dobrovolné hasiče z celé republiky, kteří zasahovali v záplavami nejpostiženějších částech Čech. „Jako hejtmani hodláme na konci srpna jednat  s vládou o přípravě státního rozpočtu. Chceme jednat o tom, aby bylo posíleno financování složek Integrovaného záchranného systému. Jsme také připraveni jednat s vládou o komplexních programech obnovy povodněmi postiženého území, tak aby dotační programy měly nastaveny stejné podmínky pro kraje, města a obce. Podporujeme také možnou změnu legislativy v oblastech, které jsou pravidelně zaplavovány. Určitě podpoříme změnu v legislativě, která bude znamenat snadnější vyvlastnění – jakkoliv to má zůstat jen výjimečným institutem – v případě, že se bude jednat o prvky protipovodňové ochrany. Neměly by se budovat velké přehrady, ale celá škála drobných protipovodňových opatření, která budou znamenat zvýšení retenční schopnosti krajiny. Ujišťuji veřejnost, že na úrovni měst, obcí a krajů nemá vládní krize žádný dopad na to, jakým způsobem bude pokračovat popovodňová pomoc. V případě vytvoření nové vlády chceme, aby se věnovala protipovodňovým opatřením jako jedné ze svých priorit.

Jednali jsme také o využití evropských fondů. Jako hejtmani budeme žádat jakoukoliv  aktuální exekutivu, aby vyjednala s Evropskou unií prodloužení možnosti čerpání evropských fondů o jeden rok. Chceme také, aby se obnovila diskuse o tom, zda se znovu nevrátíme k obnovení regionálních operačních programů. Jsme připraveni jednat o jejich podobě, větším zastoupení měst a obcí, neziskového sektoru apod. Regionální dimenze čerpání evropských fondů bude velmi důležitá nejen při obnově po povodních, ale i obecně při investování evropských prostředků. Dostal jsem jako předseda Asociace krajů mandát jednat o této věci s vládou České republiky,“ uzavřel Hašek.

Naše voda

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace