Poslechněte si zurčení Jevanského potoka ve Voděradských bučinách

13. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

JEVANSKY_POTOK

Drobné peřeje vody tekoucí přes kameny mají mnozí občané naší země spojené s obrazem řeky Vydra na Šumavě. Stejný obraz v možná ještě intimnějším prostředí ale poskytuje také Jevanský potok (video zde) pár kilometrů za Prahou.

Jevanský potok je součástí Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny – lesního komplexu, který se rozkládá především na pravé straně Jevanského potoka. Ten je pravostranným přítokem řeky Sázavy s tokem dlouhým přes 20 kilometrů. Sám Jevanský potok pramení ve Svojeticích v nadmořské výšce 480 metrů a po své cestě napájí soustavu rybníků známých jako Jevanská kaskáda. Zejména poté, co opouští Vyžlovický rybník, se tok rybníka prodírá mezi velkými kameny, kde vytváří nekonečné množství drobných vodopádů, peřejí a tůněk. Z tohoto místa je také videoreportáž portálu Naše voda.

Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny se nazývá podle rozsáhlých bukových lesů a rozkládá se na ploše 658 hektarů. Nachází se zhruba 30 kilometrů jihovýchodně od Prahy v katastrech obcí Černé Voděrady, Vyžlovka a Louňovice. Rezervace byla vyhlášena již v roce 1955. Lokalitu si oblíbila celá řada významných představitelů naší kultury, které mají do současné doby na popsaném území své rekreační objekty.

Část území Voděradských bučin tvoří bezzásahové neupravované plochy. Rezervace slouží jako vědeckovýzkumný a naukový objekt Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

http://www.youtube.com/watch?v=glJjdmXkrjE

Naše voda, foto a video: Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství