Posázaví chce být připraveno na velkou vodu

10. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

jez-horka-sazava-img_7240

Jak zabránit škodám způsobených velkou vodou, o tom rokovali starostové v Posázaví. Připomíná to server ctidoma.cz s tím, že protipovodňová opatření v regionu budou stát přes 17 milionů korun.

Rozložit zátěž tak, aby se zmírnily dopady záplav na spodních tocích, zadržet vodu v krajině a eliminovat následky sucha. To je cílem společné studie obcí a měst, která řeší odtokové poměry největší řeky v regionu – Sázavy. Projekt počítá s náklady dosahujícími 17 228 954 korun. „Projekt jsme připravili na základě poptávky regionu Posázaví v letech 2014–2020. Podle ní naše společnost měla tyto aktivity koordinovat. Ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, Povodím Vltavy a Lesy ČR jsme vypracovali žádost o dotaci a uspěli jsme,“ řekl ředitel společnosti Posázaví Václav Pošmurný s tím, že dotace z Ministerstva životního prostředí pokryje pětaosmdesát procent nákladů.

Další milion korun na protipovodňová opatření přidá Povodí Vltavy, půlmilion přislíbily Lesy ČR a o zbývající milion se podle klíče obsahující výpočet délky toku v katastru a počtu kritických míst podělí obce a města Posázaví.

Projekt neřeší samotnou řeku Sázavu. Protipovodňová opatření by se měla budovat co nejvýše na vodních tocích. Opatření budou navrhována na celém území tak, aby se zátěž v krajině rozložila rovnoměrně. Nebude tak třeba finančně nákladnějších opatření na spodních tocích, kde by jinak docházelo k ohrožení životů a majetku. „Jde o solidárnost mezi obcemi. Ty, které jsou výše na vodním toku, chrání ty, které leží pod nimi,“ vysvětlil Pošmurný.

Projekt snižující dopady záplav v Posázaví vyžaduje zapojení všech 84 dotčených obcí. Žádné z jejich území z tohoto nelze vyjmout. „To znamená, že i obce, které neposkytnou peníze, budou do projektu zařazeny, ale tíhu nákladů pak ponesou jejich sousedé,“ upozornil šéf obecně prospěšné společnosti.

Zdroj: www.ctidoma.cz, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová (Sázava)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka