Poruchový vodovod v Mostě bude nahrazen

18. října 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Mostě další z letošních  investičních akcí, nahrazuje poruchový vodovod v ulicích Čs. armády a J. Š. Baara. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající ocelový vodovod průměru 80 mm v ulici Čs. armády byl uveden do provozu v roce 1952. Ocelový vodovod v ulici J. Š. Baara je z roku 1932. Řady jsou vedené v chodníku a komunikaci a zásobují vícepodlažní činžovní domy a vily. Jsou zkorodované, což je v několika posledních letech příčinou opakovaných poruch, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci.

V ulici Čs. armády bude ocelový řad nahrazen litinovým o průměru 80 mm v délce 255 metrů. V ul. J. Š. Baara bude ocelový řad nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm v délce 88 metrů. Na trase budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Závěrem stavby bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. září 2012. Tentýž den byly zahájeny stavební práce, které mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny  do tří měsíců od předání staveniště. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 19 staveb za celkových 79,61 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace