V pondělí se uskuteční v Senátu důležitý seminář „Problematika sucha a krajiny“

29. října 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

největší vodní nádrž v ČR - Orlík

Den před vodohospodářskou konferencí „Provoz vodovodů a kanalizací 2015“ proběhne v Senátu Parlamentu ČR odborný seminář „Problematika sucha a pitné vody“. Informoval o tom ředitel sekretariátu Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vlasák.

Právě SOVAK ČR spolu se Svazem měst a obcí (SMO) je hlavním organizátorem akce, která proběhne pod záštitou místopředsedy Senátu Ivo Bárka a senátora Jiřího Buriana v pondělí 2. listopadu v době od 9.00 do 14.30 hodin. Téma semináře vychází z někdejší priority Evropské komise (EK) pro minulé programovací období, souvisí s ročními bilancemi ČR v oblasti vodohospodářství předkládané EK a Strategií vlády ČR k problematice sucha. Program semináře je zejména soustředěn na zajištění zásobování pitnou vodou s ohledem na problematiku sucha, a co do členění odpovídá úkolům B1, B5, C3, D2 a D3 vládní koncepce.

Na semináři vystoupí řada vodohospodářských odborníků i zástupců ministerstev – za ministerstvo životního prostředí přislíbila účast náměstkyně Berenika Peštová, za ministerstvo zemědělství náměstek Aleš Kendík, za SMO ředitel Dan Jiránek, předseda komise životního prostředí nebo Bára Tomčalová či Pavla Finfrlová.

Potvrzení účasti je nutné zaslat na KonigP@senat.cz, nebo na vlasak@sovak.cz

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace