Pole na jihu Moravy pokryly světlé skvrny – i to jsou projevy eroze

Aktualizováno 17. května 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

eroze Hodonínsko květen 2017 foto František Havlát

Reportéři Seznamu se podívali do míst, která jsou vážně poškozena půdní erozí. Na velkých lánech na Hodonínsku jsou totiž i teď na jaře patrné velké světlé ohraničené plochy, které na první pohled mohou připomínat dopady slunečního svitu.

Ve skutečnosti jsou to však jasné známky toho, že se rozšiřují místa, kdy zdejší úrodná půda „zmrtvěla“. Půdní eroze, kdy zejména voda a vítr odnášejí z polí nejkvalitnější vrstvu půdy, je na postupu a právě jih Moravy a Hodonínsko patří k územím, která jsou v Česku zasažena větrnou erozí nejcitelněji. „Eroze v České republice postihuje zhruba 70 procent orné půdy,“ říká odborník na zemědělství František Havlát, který provedl reportéry Seznamu po postižených územích hodonínského venkova.

I když je eroze nevyhnutelný důsledek povětrnostních podmínek na krajinu, v Česku jí pomohlo k rozšíření špatné zacházení s půdou. „Příčiny eroze musíme hledat v 90. letech, kdy byla špatně nastavena zemědělská politika a utlumila se živočišná výroba,“ uvedl Havlát. V Česku se totiž v 90. letech nepodařilo vrátit půdu zemědělcům tak, aby se rozdělily obří lány z éry komunistické kolektivizace a aby na menších plochách hospodařili jednotlivci, a tak je nyní Česko zemí s největšími půdními bloky v Evropě.

Zemědělci se nyní snaží erozi přibrzdit například tím, že pole rozdělují travními pásy mezi dvěma svahy, ale to podle Havláta není dobré řešení. „Zelený je pás údolnice – místo mezi dvěma kopci na poli, kam nám stekla ornice díky vodní erozi. Zatravňuje se v domnění, že zabrání erozi, ale opak je pravdou,“ dodává Havlát. Podle něho by místo zeleného pásu trávy bylo daleko účinnější pozemek rozdělit  na menší celky, aby tam vznikly například meze.

Zdroj: zpravodajství seznam.cz (redakčně upraveno), foto (eroze půdy na svažitém pozemku osetém slunečnicí) František Havlát

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině