Pokuta za nízký průtok na řece Dyji

Aktualizováno 13. října 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

reka otava3

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dala pokutu 100.000 korun energetické společnosti E.ON Trend za porušení zákona při provozu malé vodní elektrárny na Dyji na Znojemsku. Firma při provozu elektrárny ve Vranově nad Dyjí v únoru, dubnu a také květnu 2013 opakovaně nedodržela stanovený minimální zůstatkový průtok vody, čímž mimo jiné ohrozila populaci zvláště chráněných živočichů.

ČTK to řekl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Jindřich Mikeš. Rozhodnutí je pravomocné, společnost pokutu uhradila. S pokutou ale nesouhlasí.

„Přestože vodoprávní úřad stanovil minimální zůstatkový průtok na 2,4 metru krychlových za sekundu, byl naměřen nejnižší průtok pouhých 1,6 metru krychlových za sekundu. Přitom řeka Dyje je zařazena do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000,“ uvedl Mikeš. Nedodržením minimálního průtoku byla ohrožena populace chráněného rybího druhu, vranky obecné.

Mluvčí E.ON Božena Herodesová ČTK řekla, že společnost sice pokutu uhradila, rozhodnutí ČIŽP ale vnímá jako sporné. „Obrátili jsme se ve věci na soud,“ uvedla. Energetici podle ní zpochybňují systém, jímž byl průtok na Dyji měřen, a není tedy podle nich jasné, zda byl nižší, než měl být.

Při stanovení výše pokuty inspektoři přihlédli také k tomu, že jde o významný tok zasahující do ochranné zóny Národního parku Podyjí a je současně hraničním tokem s Rakouskem.

„Kontrolám malých vodních elektráren se ČIŽP věnuje pravidelně. Od roku 2010 do dnešních dnů jsme provedli 608 kontrol těchto zařízení a za zjištěná porušení zákona uložili pokuty v celkové výši více než 1,6 milionu korun,“ sdělil ČTK ředitel ČIŽP Erik Geuss. Letos se podle něj osvědčila spolupráce s vodáky, kteří nás na nedodržování průtoků také upozorňují.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině