V Podyjí přibylo zimujících orlů mořských, ubylo naopak divokých kachen

5. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ilustrační foto

Rekordní počet zimujících orlů mořských pozorovali ornitologové při svém pravidelném lednovém sčítání vodních ptáků v Národním parku Podyjí. Přibylo i kormoránů a poprvé od roku 2006 se u řeky objevila i čírka obecná. Uvedl to NP Podyjí.

Kromě vodních ptáků odborníci měli možnost pozorovat i orla královského. Od roku 2000 se jim to povedlo přímo v národním parku jen pětkrát.

Zatímco počty volavek popelavých a labutí zůstávají dlouhodobě víceméně stabilní, letos byl zaznamenán na území národního parku dosud nejnižší počet kachen divokých (485 jedinců). Naproti tomu kormoránů bylo letos sečteno 263, zatímco loni pouze 21. Jejich počty však výrazně kolísají zimu od zimy. Byla pozorována i jedna čírka obecná, která byla předtím zjištěna pouze jednou, a to v roce 2006,“ řekl zoolog Správy národního parku Podyjí Martin Valášek.

Rekordní byl letos počet pozorovaných hnízdících orlů mořských. Ornitologové jich na území národního parku zahlédli celkem šest. Je to nejvíce od roku 2010, kdy zde těchto největších českých dravců sledovali pět. Průměrné počty pozorovaných jedinců se tu ale pohybují kolem jednoho až dvou. Ornitologové tohoto kriticky ohroženého dravce v Podyjí v zimě pravidelně pozorují od devadesátých let.

Zatímco v okolí pozorování orlů královských přibývá, vidět tohoto celosvětově ohroženého dravce přímo v národním parku patří stále spíše ke zvláštnostem. Na území České republiky totiž leží západní hranice jeho rozšíření a kromě letošního pozorování ho ornitologové v minulosti nad národním parkem viděli jen čtyřikrát a to například nad znojemskou přehradou u Hardeggu nebo na Čížovsku.

Mezinárodní sčítání vodních ptáků se letos v Národním parku Podyjí konalo již po deváté. Ornitologové zde pozorovali jedenáct druhů zimujících opeřenců v celkovém počtu téměř devíti set jedinců. V tužších zimách se počet druhů i jedinců může až zdvojnásobit.

Zdroj: NP Podyji

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině