Podunajské luhy hledají při založení národního parku inspiraci v Podyjí

1. července 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

bratislava_800

Představitelé Bratislavského samosprávného kraje se zajímají o problematiku procesu zřízení národního parku a jeho následné ochrany na příkladu Podyjí a Thayatalu. Informuje o tom poslední číslo elektronického zpravodaje NP Podyjí e-listí.

Záměrem slovenských kolegů je vyhlášení Národního parku Podunajské luhy, který by ochránil zbytky lužních lesů podél Dunaje mezi státní hranicí s Rakouskem, Bratislavou a jejím širším okolí. Vedení organizace se Slovákům kolegiálně věnovalo v rámci odborné exkurze. Počátkem června byl pozván ředitel Správy Národního parku Podyjí Rothröckl do Bratislavy na seminář k danému tématu, kde spolu s ředitelem rakouského národního parku Donau Auen Monsanem prezentovali hodnoty obou lokalit, způsob managementu, úskalí i příležitosti. Sen “sametové” generace ochránců přírody ze Slovenska, Rakouska i Moravy, a to vyhlásit komplexní ochranu území v okolí Dunaje a Moravy, se tak možná blíží svému naplnění.

Naše voda, ilustrační foto: NP Podyjí

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině