Podrobnosti ke Dni otevřených dveří na přehradách Horní Bečva, Koryčany a Landštejn

Aktualizováno 22. března 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

Den otevřených dveří - foto PMO

Jak už Naše voda informovala, Státní podnik Povodí Moravy uspořádá u příležitosti Světového dne vody na přehradách Horní Bečva, Koryčany a Landštejn Den otevřených dveří. Mluvčí povodí Gabriela Tomíčková nyní zveřejnila podrobnosti k jednotlivým prohlídkám.

.Zájemci budou moci s průvodcem nahlédnout do vnitřních prostor přehrady v sobotu 23. března 2013 od 09:00 do 14:00. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu.

Vodní dílo Horní Bečva (okr. Vsetín): dne 23. března 2013, 09:00 -14:00 hod. (sraz na koruně hráze u lávky věžového objektu vodního díla Horní Bečva) .

Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Případný rozhovor poskytne hrázný Jiří Brada

Vodní dílo Koryčany (okr. Kroměříž): dne 23.března 2013, 09:00 – 14:00 hod.

(sraz  na parkovišti před bránou do areálu přehrady )

Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Případný rozhovor poskytne hrázný Zdeněk Vavřínek

Vodní dílo Landštejn ( okr. J. Hradec) : dne 23. března 2013, 09:00-14:00 hod. (sraz před hrázovnou). Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Případný rozhovor poskytne hrázný Pavel Hrůza.

Průvodce podá výklad k jednotlivým zařízením a částem přehrady a zodpoví případné dotazy, které se k vodnímu dílu vztahují. Trasa povede v běžně nepřístupných místech pro veřejnost, proto je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.

Povodí Moravy s.p. upozorňuje na možnost úpravy programu v souvislosti s aktuálním vývojem počasí a dalšími nepředvídatelnými okolnostmi. Informace o případných změnách budou oznámeny na webových stránkách www.pmo.cz.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině