Podpora akvakultury se má zaměřit především na inovace

27. března 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

výlov Bohdanečský rybník 2017 - IMG_9016

Na žádost České republiky a dalších deseti zemí se poslední Rada ministrů zemědělství zabývala také společným prohlášením k podpoře sladkovodní akvakultury po roce 2020. Informuje o tom týdeník Zemědělec.

Akvakultura (chov ryb) je pro řadu zemí, včetně naší České republiky, velmi důležitým tématem. „Jde o nezpochybnitelný zdroj ryb, který nahrazuje ubývající výlovy z moří. Z pohledu životního prostředí je chov sladkovodních ryb trvale udržitelný a obnovitelný. Na venkově navíc přispívá k tvorbě a udržení pracovních míst, jeho role je v tomto nezastupitelná,“ uvedl Milek.

Jedenáct států vedených Českou republikou ve společné deklaraci uvedlo, že podpora akvakultury po roce 2020 by se měla zaměřit především na inovace a investice, ale také na propagační kampaně nebo zpracování a distribuci ryb a organizaci producentů. K tomu je nutné zachovat dostatečnou finanční podporu akvakultury v rámci budoucího Evropského námořního a rybářského fondu.

V současném programovém období 2014 až 2020 mohou čeští producenti sladkovodních ryb čerpat peníze z Operačního programu Rybářství. V sedmiletém období je pro ně připravena přibližně jedna miliarda korun, kterou mohou využít především na inovace a investice do chovu a zpracování ryb. Ministerstvo zemědělství dosud registruje 571 žádostí o podporu ve výši 806 milionů korun, vydáno je 271 rozhodnutí ve výši 301 milionů korun, proplaceno 98 žádostí za 91,5 milionu korun.

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto (výlov) Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka