Podniky Povodí evidují téměř 5 000 zaniklých rybníků

10. srpna 2012 | Rubrika: Rybářství a rybníkářství , Statistiky a kauzy

vážka - čistota vod

Na území České republiky zaniklo od první poloviny 19. Století celkem 4 927 rybníků o celkové rozloze přes 10 654 hektarů. Vyplývá to z informací státních podniků Povodí, které má portál Naše voda k dispozici.

Podle dokumentace Povodí, které k výčtu zaniklých rybníků využily jako podklad také vojenská mapování z let 1836 až 1852, zaniklo nejvíce rybníků – 1 927, v regionu v současné době obhospodařovaném Povodím Moravy. Celková evidovaná plocha zaniklých rybníků činí přitom 1 468 hektarů. V území Povodí Labe zaniklo 1 646 rybníků, avšak výrazně větších, neboť plocha těchto rybníků činila 4 024 hektarů.V území Povodí Odry sice zaniklo v minulosti jen 95 rybníků, jejich celková plocha ale činila 2 862 hektary. V Povodí Vltavy zaniklo 837 rybníků o ploše 1 925 hektarů. V územně nejmenším Povodí Odry pak zaniklo 422 rybníků, které se rozkládaly na ploše přes 376 hektarů.

Evidence zaniklých rybníků podniků Povodí ale zdaleka nepředstavuje celkový úbytek rybníků v ČR. V současné době je v naší zemi něco přes 52 000 hektarů rybníků, v minulosti ale rybníky zaujímaly plochu více než 180 000 hektarů.

Pokles počtu rybníků se mimo jiné projevuje v neschopnosti krajiny zadržet vodu a zvyšuje tak riziko povodní. Narušení stability místních vodních režimů díky vysoušení rybníků se začíná již také projevovat v postupném poklesu hektarových výnosů při pěstování hospodářských plodin.

Petr Havel

Související rubriky: Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy