Podnikatelé podporují výstavbu jezu v Děčíně

6. března 2012 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Členové Unie malých a středních podniků ČR vyjádřili podporu realizaci projektu plavebního stupně Děčín. Své souhlasné stanovisko k dopracované dokumentaci EIA zaslali ministerstvu životního prostředí v rámci veřejného připomínkového řízení.   

Unie malých a středních podniků ČR vnímá dlouhodobě negativní dopady nestabilních plavebních podmínek na Labské vodní cestě, a to zejména v oblastech cestovního ruchu, rekreace, drobné výroby i zemědělství. „Záměr plavebního stupně výrazně napomůže při tvorbě nových pracovních míst v regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti,“ uvedl dnes předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

Rozvoj dopravní infrastruktury je pro ekonomiku Ústeckého kraje i celé ČR naprosto klíčový . Mezi podnikateli však panují nemalé obavy, že realizaci projektu plavebního stupně Děčín budou i nadále blokovat a protahovat ekologičtí aktivisté, stejně jako to dělají v případě dostavby dálnice D8. Přestože v posledních letech jsou dopravní stavby plánovány s co největším ohledem na životní prostředí, a například projekt PSD je i v tomto směru naprosto průlomovým, lze očekávat, že ekologičtí aktivisté budou vznášet další a další požadavky a realizaci projektu blokovat,“ dodal Šeich. Dokončení obou uvedených dopravních staveb přitom znamená významný přínos pro obyvatele v regionu a zároveň úlevu životnímu prostředí.

Pro návštěvníky regionu i odbornou veřejnost bude nepochybně přitažlivá už samotná realizace dopravně-ekologického řešení jezu v Děčíně. Jeho dokončení bude pak znamenat pro turismus podél řeky, na nějž  je vázán přímý rozvoj ubytovacích, restauračních a dalších služeb, výraznou vzpruhu. Tyto skutečnosti se potvrzují na jiných místech v ČR i jinde v Evropě, kde je rozvoj vodní dopravy umožněn a kde drobné podnikání vzkvétá.

Dalším podstatným přínosem bude stabilizace vodní dopravy z hlediska garance možnosti jejího celoročního využití. Vzhledem k nízkým přepravním cenám se zároveň jedná o významný cenový regulátor, který může přispět ke konkurenceschopnosti českého zboží při exportu i snížení koncových cen zboží při importu na území naší země. Přeprava agrárních komodit, chemických surovin a výrobků, stavebních materiálů i nadrozměrných strojírenských výrobků může pro producenty z řad malých a středních firem při zaručených podmínkách plavby znamenat dobrý potenciál růstu,“ řekl dále Šeich. Podnikatelé vnímají přínosy projektu rovněž v samotné lodní dopravě a jejím lodním parku. Rozvoj mohou zaznamenat jak velké loděnice, tak i výroba a prodej individuálních plavidel. Stejně tak se zvýší poptávka po servisních službách.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla