Podle vědce hrozí častější a delší doby sucha

9. dubna 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

sucho - IMG_9646

Začátek letošního jara v Brně je podle výzkumů Miroslava Trnky z Mendelovy univerzity nejsušší za posledních dvacet let. Jak přitom připomíná Brněnský deník, nejde o neobvyklý jev, znepokojující ale je, že klesají zásoby vody v hlubších vrstvách půdy.

Podle předpovědí můžeme s velkou pravděpodobností odhadovat, že tento stav vydrží na jihu Moravy nejméně do června. V tuto chvíli ovlivňuje současný stav hlavně jařiny, tedy plodiny seté na jaře, a trvalé travní porosty. Na zahradách je teď potřeba víc vody. Nelze spoléhat na déšť. Ozimy a trvalky dokážou zatím čerpat vodu z hlubších vrstev. Jejich kořeny přestály zimu bez větší úhony. Dopady v zemědělství se týkají hůře rostoucích jařin a v některých případech pomalejších přírůstů u ozimů.

Aktuální srážky situaci nejspíš zlepší. Jen není jisté, na jak dlouho. Nedostatek vody je v tuto chvíli již dost podstatný. Podle Trnky navíc z analýz vědců vyplývá, že je velmi pravděpodobné, že střední Evropa bude čelit častějším a delším obdobím sucha. „V nedávno dokončených studiích jsme shromáždili celou sérii důkazů o postupném poklesu obsahu vody v půdě od dubna do června. Tento úbytek je patrný zvláště v posledních dvaceti letech. Naprosto koresponduje s tím, co odhadujeme pro nadcházející dekády,“ podotýká Trnka.

Zdroj: Brněnský deník, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace