Podkrušnohorský přivaděč vody je bezpečnější

22. prosince 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

PKP_IV_1

Podkrušnohorský přivaděč vody, který svádí vody od Jirkova až do vodní nádrže Újezd, byl vybaven tlumicími prvky, vývary, s pevnými přepážkami. Jak přitom dnes informoval mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský, cílem opatření je zvýšení bezpečnosti přivaděče.

Právě přepážky byly pro osoby či zvířata do přivaděče spadlé velmi nebezpečné již při nižších průtocích. Jako jedno z doporučení zpracované studie zvýšení bezpečnosti na přivaděči byly proto podle Svejkovského tyto přepážky odstraněny. Vedle informační kampaně a instalace záchranných prvků v korytě přivaděče se podle mluvčího jedná o významný posun ke zvýšení bezpečnosti osob a zvířat, kteří by nechtěně do předmětného vodního toku spadli.

Naše voda, foto Povodí Ohře

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině