Podíl odběrů podzemních zdrojů pitné vody se v předchozích deseti letech zvyšoval

30. března 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

přepad ÚV Želivka příchod

Podle posledních známých statistik Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka (VÚV) z roku 2015 se od roku 2006 mírně zvyšuje podíl zdrojů podzemní vody pro veřejné vodovody (k pitným účelům).

V roce 2013 se podílely zdroje podzemních vod na celkovém odebraném množství vody pro pitné účely 49,1 procenta, což bylo 303,5 milionu kubíků vody, zatímco z povrchových vod bylo odebráno ve stejném roce 314,8 milionu kubíků. V roce 2006 byl podíl odebrané vody z podzemních zdrojů na pitné účely nejnižší (45,2 procenta), v objemovém vyjádření šlo o 319,5 milionu kubíků, zatímco z povrchových vod bylo odebráno 387,9 milionu kubíků. Spotřeba vody k pitným účelům tak klesá v případě povrchových zdrojů rychleji, než ze zdrojů podzemních. To je dáno podle člena představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Ondřeje Beneše zejména tím, že v případě odběrů povrchových vod se daří významně snižovat ztráty vody, neboť jde o velké nadregionální vodohospodářské soustavy, zatímco podzemní vodu odebírají menší subjekty či vodohospodářské soustavy. Ve zmiňovaném roce 2013 činil počet odběrů podzemních vod 2 360, zatímco v případě povrchových vod šlo jen o 148 odběrů.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda (zdroj povrchové vody pro Prahu – přehrada Želivka)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace