Podíl glyfosátu při aplikaci chemie se loni meziročně v ČR zvýšil dvojnásobně

15. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

krajina-repka-postrik-img_8259

Loni se u nás spotřebovalo téměř šest milionů kg/l herbicidů a desikantů (látek na vysoušení rostlin) [1]. Upozorňuje na to na serveru ekolist.cz Jan Piňos z Hnutí Duha.

Podle statistiky přitom výrazně stoupl podíl glyfosátu na celkovém množství těchto přípravků – zatímco v roce 2000 tvořil glyfosát zhruba 16% použitých herbicidů a desikantů, v roce 2015 to bylo dvakrát tolik, téměř 32% [2]. Herbicidy a desikanty tvořily v minulém roce 47% všech přípravků „na ochranu rostlin a rostlinných produktů“ – vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství za rok 2015 [1].

Glyfosát byl přitom označen Světovou zdravotnickou organizací za pravděpodobný karcinogen a je nebezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí [3]. Přesto byla jeho registrace Evropskou komisí dočasně prodloužena do konce roku 2017, i když prodloužení nezískalo dostatečnou podporu členských státu ani Evropského parlamentu [4]. Během této doby by se měla ke zdravotním rizikům glyfosátu vyjádřit také Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).

Evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin nicméně doporučil členským státům, aby v každém případě výrazně omezily používání glyfosátu zejména na zahradách a veřejných prostranstvích, jako jsou parky a dětská hřiště, a minimalizovaly jeho použití na předsklizňové dosoušení. Evropské státy v červenci odhlasovaly text navazujícího nařízení Evropské komise, které určuje omezení pro použití glyfosátu [6]. O termínech a formě omezení budou jednat členské země včetně ČR, která byla dosud k použití glyfosátu vstřícná.

Hnutí DUHA proto zveřejnilo na konci června výzvu českým ministrům zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí, ve které žádá výrazné omezení použití glyfosátu u nás. Celé znění výzvy i možnost výzvu podpořit je na stránkách www.parkybezchemie.cz. K výzvě se už připojilo téměř 900 lidí.

Poznámky:

[1] Viz. Zpráva o stavu zemědělství za rok 2015, dostupná na http://www.apic-ak.cz/data_ak/16/v/ZelZprava2015.pdf

[2] Zdroj: statistika Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) dostupná na http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/ucinne-latky-v-por-statistika-spotreba/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/

[3] Více informací na www.parkybezchemie.cz a zde http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/07/roundup.pdf

[4] O prodloužení registrace více v tiskové zprávě z 29.6.2016, viz. http://hnutiduha.cz/aktualne/navzdory-verejnosti-i-vedcum-bude-registrace-nebezpecneho-glyfosatu-docasne-prodlouzena

[5] http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2011_en.htm

[6] Viz. tisková zpráva UZKÚZ http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_schvaleni-glyfosatu-bylo-prodlouzeno-o.html

Zdroj: ekolist.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace