Pod dno Ohře se pokládá plynovod Gazela

22. listopadu 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Stavba plynovodu Gazela se dostala do fáze, kdy potrubí kříží koryto řeky Ohře. Stavba musí probíhat za upraveného režimu na odtoku z vodního díla Nechranice, uvedl dnes mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Pro možnost provádění stavby plynovodu pode dnem koryta toku Ohře se v úterý snížil odtok z nechranické nádrže na 8 m3/s.

„Povodí Ohře pro tuto stavbu manipuluje na vodním díle Nechranice, monitoruje průběh prací a bude kontrolovat dokončení stavby v korytě Ohře. Kontrola je pro naši další činnost velmi důležitá z důvodu zajištění dlouhodobé stability a přirozeného charakteru dna koryta řeky“, řekl Svejkovský.

V místě křížení by práce měly podle zhotovitele probíhat do 23. listopadu. Po dokončení prací se bude odtok z nechranické nádrže opět zvyšovat.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině