Po téměř 80 letech rekonstruují stoku v Litvínově

Aktualizováno 12. července 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

kana

Téměř 80letá stoka v Litvínově u Městské knihovny se nyní dočkala rekonstrukce. Uvedl to Jiří Hladík, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která práve provádí.

V lokalitě za Městskou knihovnou Litvínov je kanalizace z kameniny o vnitřním průměru 400 mm. Stoka pochází z roku 1938. Vlivem stáří je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Vykazuje trhliny a díry v profilu, proto bude rekonstruována. Vodovod se v této lokalitě v souběhu s kanalizací nenachází.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 400 mm v délce 111 metrů. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce revizních kanalizačních šachet a přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek na trase. Stavba bude provedena v původní trase, v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. června 2014. Vlastní práce započaly 2. července 2014 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 29. srpna 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 83,6 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 175,9 milionů korun (zahrnuje mj. i rekonstrukci úpravny vody Meziboří).

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace