Po dvou letech se Malenice vypořádaly s povodní

Aktualizováno 15. listopadu 2011 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Úprava potoků

S pomocí státních dotací se po dvou letech v Malenicích podařilo odstranit škody, které na obecním majetku napáchala povodeň v létě 2009. Informuje o tom jihočeská mutace deníku Mladá fronta Dnes.

Voda s bahnem tehdy podle deníku zaplavila na 70 domů, poškodila cesty, kanalizaci i osvětlení. „Obnova za 25 milionů korun skončila rekonstrukcí čističky a vyčištěním kanalizace,“ řekl starosta Josef Bláhovec. „Součástí rekonstrukce čističky byla stavba protipovodňové hráze. Na čističku by se tak stoletá voda už neměla dostat,“ upřesnil.

V rámci pozemkových úprav se v obci chystají další protipovodňová opatření, která budou velkou vodu směrovat na louky. Přes zimu by měl být hotový projekt a příští rok by mohly být práce zahájeny. Pozemkové úpravy se týkají povodí potoků, které stékají do Malenic. Vyčištěna by měla být řečiště a vybudovány tři suché nádrže –poldry. Hotový je už projekt na poldr na Radostinském potoce ve směru od Straňovic, nyní se vyřizuje stavební povolení. Budovat by ho mělo Povodí Vltavy.

Malenice se čtyřmi místními částmi mají 650 obyvatel. Povodně obec postihly opakovaně. V roce 2002 ve dvou vlnách. Evakuováno tehdy bylo pět domů a škody dosáhly 65 milionů korun. Následná protipovodňová opatření pak prověřily záplavy v roce 2009. Škody už nebyly tak vysoké.

Zdroj: regionální mutace Mladá fronta Dnes – jižní Čechy

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině