V Plzni snížili hygienické limity na vodu z vodovodu

Aktualizováno 25. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

v Plzni zmírnili hygienické limity

Krajská hygienická stanice snížila do roku 2014 hygienické limity na pesticidy obsažené ve vodě dodávané obyvatelům Plzně z veřejného vodovodu. Oznámilo to město Plzeň spolu s Vodárnou Plzeň na webu města.

Voda dodávaná veřejným vodovodem města Plzně splňuje požadavky na vodu pitnou; kontroly jsou prováděny pravidelně dle plánu stanoveného orgánem pro ochranu veřejného zdraví. Výsledky rozborů jsou poskytovány Krajské hygienické stanici a v agregované podobě zveřejňovány na webových stránkách Vodárny Plzeň.

Na základě prováděných sledování bylo nutné požádat o zmírnění hygienického limitu u vybraných pesticidních látek. Souhlasné stanovisko vydala Krajská hygienická stanice v Plzni na základě zpracovaného hodnocení zdravotního rizika.

„Zvýšený obsah pesticidních látek zjištěný ve vzorcích pitné vody by ani při každodenním opakování této situace nepředstavoval zdravotní riziko nepříznivých zdravotních účinků pro zásobované obyvatele včetně nejcitlivějších skupin populace,“ píše se v prohlášení.

Nastalou situaci s uvedenou časově omezenou platností výjimky vyřeší doplnění technologie Úpravny vody v Plzni o filtraci přes granulované aktivní uhlí. Tento krok je součástí připravované rekonstrukce této úpravny.

Zdroj: Město Plzeň

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace