Plzeňský krajský úřad představuje výstavu o územích ohrožených povodněmi

Aktualizováno 8. listopadu 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plzeňský kraj je totiž podle serveru prvnizpravy.cz jedním z 20 partnerských regionů, které jsou zapojeny do projektu LABEL. Jde o mezinárodní projekt, který je zaměřen na optimalizaci využívání území s ohledem na snižování rizika povodňových škod v povodí Labe.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje – Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa – Cíl 3 – Evropská územní spolupráce. „Plzeňský kraj se v rámci dvou pilotních studií zaměřil jednak na vyhodnocení retenčních kapacit v kraji. A to  jak na zlepšení přirozené retence, tak i na výběr lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod, které umožňují snižování povodňových průtoků a vytváření rezerv pro období sucha. A také na území, která jsou vhodná pro rozliv povodní. Ve druhé studii se zaměřil  na vyhodnocení podmínek pro další rozvoj vodní turistiky na Berounce a Otavě. Mezinárodní spolupráce nám umožnila získat další zkušenosti v přístupech k ochraně a využívání říčních území,“ vysvětluje vedoucí odboru regionálního rozvoje Miloslav Michalec.

Pod koordinací vedoucího partnera, kterým je saské ministerstvo vnitra, dalších 19 projektových partnerů, pokrývajících povodí Labe a jeho přítoků,spolupracuje jednak při koncepčních a organizačních opatřeních ke snížení povodňových rizik a jednak na projektech, které umožňují vyšší využití šancí, které říční toky nabízejí.

Snižování povodňových rizik reaguje na přijaté evropské směrnice a je jedním z příkladů nutné nadregionální a nadnárodní spolupráce a zohledňování potřeb sousedů při řešení vlastních problémů. „Zejména racionální využívání území v horních částech povodí může snižovat stupeň povodňového ohrožení níže na toku. Naopak např. zlepšování podmínek pro splavnost v dolních částech toků může přispět k rozšíření lodní dopravy a k rozvoji i v dalších částech povodí,“ konstatovala mluvčí plzeňského krajského úřadu Petra Jarošová.

V rámci projektu LABEL na základě mezinárodní spolupráce byla prověřena plánovací opatření ke zvýšení účinnosti ochrany před povodňovými riziky, navrženy postupy ke sjednocení vyhodnocování těchto rizik, připraven Atlas Labe s vyznačením ohrožených území a porovnány právní předpisy v zúčastněných zemích.

Projekt LABEL se zaměřil i na možnosti hospodářského využití říčních území. Byla prověřena infrastruktura pro říční plavbu, zpracovány studie možností jejího dalšího rozšíření včetně vodní turistiky. Výsledky obou studií budou dále využity v činnosti Plzeňského kraje a jsou zveřejněny na webových stránkách Plzeňského kraji v sekci region a jeho rozvoj.

Projekt LABEL (název vznikl ze spojení českého a německého jména řeky Labe) je realizován v letech 2009 – 2012 s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Interreg IVB). Celkový rozpočet projektu je 4,3 miliony eur (z toho v Plzeňském kraji 117 000 eur).

Zdroj: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/putovni-vystava-label-na-krajskem-uradu/

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině