Plzeňskému kraji a obcím se nelíbí dotační oblasti programu IROP

23. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

VOD-KA 2013 - ČOV - IMG_2367

Z nového evropského programu IROP (Integrovaný regionální operační program), který od letoška nahradí regionální dotace ROP, nemohou příštích sedm let financovat kraje a obce řadu zásadních projektů. Informovalo o tom zpravodajství ČTK.

Podle agentury nebudou peníze například na místní a krajské komunikace, výstavbu obecních seniorských domů, malé památky, čistírny, kanalizace ani třeba na obnovy náměstí a návsí. Plzeňský kraj a obce to chápou jako velký problém, protože jiné zdroje zatím jasné nejsou. ČR nevyjednala to, co obce a kraje potřebují, řekli ČTK náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a fondy EU Ivo Grüner a šéf Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Jaroslav Perlík.

V domovech pro seniory bude v kraji chybět do roku 2030 více než 3000 míst, protože se například zvýší počet obyvatel starších 80 let čtyřikrát, ale jenom desetina z nich se o sebe dokáže postarat. Podle Grünera by se měly začít co nejdříve budovat pobytová zařízení se zhruba 50 lůžky, které by vznikly ve střediskových obcích v návaznosti na to, kam lidé chodili do školy a kde by se znali s vrstevníky. IROP podle Grünera chápe sociální bydlení jako podporu vyloučených skupin a startovacích bytů, ale Plzeňský kraj s tím problémy nemá. „Budeme mít problém se seniory,“ uvedl Grüner. Jiné země EU si podle něj sociální oblast jako prioritu dokázaly vyjednat.

Z kulturních dotací bude možné získat peníze jen na památky, které jsou zapsány v seznamu nebo jako čekatelé UNESCO a na národní památky. „Je tady plno zámečků, kostelů, tvrzí, ale na ně nic nebude. Budou shánět peníze z ministerstva kultury. Ale jsme zvědaví, kolik na tyto malé památky uvolní,“ uvedl Grüner. Cestovní ruch z IROP vypadl úplně. Nepůjde například sehnat peníze na odpočívárny, převlékárny, občerstvení pro cyklisty na Šumavě nebo v Českém lese.

Obtížné bude také získat podporu na čistírny vod a kanalizace, ale také na rekultivace náměstí a návsí. „Pro malé obce bude strašný problém najít smysluplné čerpání,“ uvedl Grüner. Samotný kraj bude moci čerpat pouze na silnice napojené na mezinárodní silnice, tedy asi 500 kilometrů silnic druhé třídy. Přitom potřebuje řešit silnice třetí třídy vedoucí do obcí, protože Plzeňský kraj je venkovským regionem. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje vypracovala už před třemi lety pro ministerstva financí a pro místní rozvoj analýzu potřeb regionů. Ty se vůbec nerespektovaly, řekl Grüner.

Pokud vše dobře dopadne, budou podle něj první výzvy IROP na konci roku a první čerpání v roce 2016. Kraje a obce dodnes nevědí, u koho se bude o dotace žádat, kdo je bude kontrolovat a hodnotit. Větším problémem ale je, že kraj i jeho obce budou soutěžit s jinými regiony. „Máme jiné priority než Ústecký kraj. Nepotřebujeme řešit nezaměstnanost nebo exhalace,“ uvedl Grüner. Programy ROP, jejichž peníze rozdělovaly kraje, se podle něj osvědčily. Všechny mají vyčerpáno přes 95 procent přidělených peněz, kdežto ostatní operační programy i méně než polovinu.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace