Planá nad Lužnicí bude lépe chráněna proti povodním

23. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Povodeň - nohy ve vodě

Planá nad Lužnicí bude lépe chráněna proti povodním. Informovalo o tom vysílání Českého rozhlasu s tím, že Povodí Vltavy dokončuje na pravém břehu řeky Lužnice stavbu betonových a mobilních zdí.

Pozornost v Plané ale věnují i Farskému rybníku, kde společnost Čevak pracuje na zvýšení odtoku vody z nádrže. Výměna stávajícího potrubí za roury o větším průměru je podle starosty města Jiřího Šimánka (ODS) jednou z priorit ochrany města před velkou vodou: „To je větší nebezpečí než ta Lužnice, protože přítok je z této strany rychlejší. Ta Lužnice přece jen, pokud se nestane něco jako v roce 2002, kdy praskla pískovna v Chlumu u Třeboně a pak to přišlo rázem, tak signalizuje nárůst,“ říká Šimánek a dodává:„Tady stačí vytrvalý déšť určité intenzity x hodin a ten přítok je samozřejmě podstatně větší. Proto tady připravujeme opatření, abychom toto nebezpečí podstatně snížili.“

Farský rybník v minulosti při vyšších stavech vody už několikrát zaplavil silnici E55. I výměna stávajícího potrubí za větší má však své limity.„Jednak je tu ten průchod mezi radnicí a vedlejší školou, je řádově asi pět metrů široký. V těchto pěti metrech je celá řada inženýrských sítí. Tam dneska nějaký průtok je, ale má velmi malou kapacitu,“ vysvětluje starosta a doplňuje:„Druhý problém je napojení do Lužnice. Samozřejmě v rámci opatření na této výpusti bude zpětná klapka. Aby se nestalo, že Farský rybník bude v pořádku a přiteče nám voda z Lužnice.“

Zdroj: www.rozhlas.cz, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka