Pitná voda v Praze neustále splňuje hygienické limity

4. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

kohoutek-umyvadlo-voda6-328x245

Povodňová situace v Praze neovlivňuje kvalitu dodávané pitné vody. Zdůraznila to dnes ředitelka komunikace společnosti Veolia voda Marcela Dvořáková.

Na úpravně vody Želivka dochází podle ní k upouštění vodárenské nádrže Švihov o 50 m3/s. Kvalita surové vody nemá přímý vliv na kvalitu vyrobené vody.  Do Prahy je dodávána pitná voda splňující požadavky vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. na pitnou vodu. Od neděle PVK zvýšily preventivně chlorování pitné vody na obou úpravnách, jak na Želivce, tak v Káraném. Pod přísnou kontrolou je celý technologický proces úpravy vody, voda na výstupu z úpraven i voda v distribuční síti je pravidelně kontrolována a není důvod se v Praze obávat pití  vody z vodovodu.

„Přítok odpadních vod na Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze Bubenči je stále zastaven. Postupné obnovení čištění odpadních vod předpokládáme v řádu dnů,“ uvedla Dvořáková.  Stoková siť je ochráněna proti povodni, veškerá opatření jsou funkční. V lokalitách, kdy byla odpojena dodávka elektrické energie nelze provozovat čerpací stanice odpadních vod, a proto může docházet k místním problémům s odkanalizováním.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace