Pití kohoutkové vody nemusí být bez rizika

10. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Během povodní došlo na některých místech republiky ke kontaminaci zdrojů kohoutkové vody, takže lokálně nemusí být ani pití kohoutkové vody bez rizika. Upozorňuje na to článek v deeníku E 15.

Vodohospodářské společnosti se přitom snaží zvyšovat vnímání kvality kohoutkové vody i proto, aby veřejnost lépe přijala zvyšování její ceny, která za posledních 23 let vzrostla téměř stonásobně (cena pitné vody se nyní pohybuje v průměru kolem 80 korun za metr krychlový, v roce 1990 stál jeden kubík 80 haléřů). Nejčastěji přitom využívají srovnání s vodou balenou jako referenčním produktem. Jenže toto srovnání pokulhává. Balené vody jsou potravinou, která se ze zákona nesmí chemicky upravovat a která pochází z chráněných přírodních zdrojů. A jako na potravinu se na ni vztahují přísnější normy než na vodu kohoutkovou, která je službou a je chemicky upravována.

Kvalita kohoutkové vody, která často pochází z povrchových zdrojů, je navíc sporná, i pokud všechny normy splňuje. V poslední době se intenzivně diskutuje téma možného výskytu chemických látek v kohoutkové vodě, jejichž dlouhodobé účinky na lidský organismus nejsou zatím dostatečně dobře známy. O kontaminaci vody se v nedávné době hojně hovořilo i ve spojitosti s povodněmi.

Znečišťování povrchových zdrojů je v dnešní době bohužel skutečně na denním pořádku. „Jedná se především o kontaminanty z metabolitů léčiv (analgetik, antirevmatik, antibiotik či antidepresiv), hormonů (hormonální antikoncepce), ale i hnojiv, herbicidů, insekticidů, pesticidů, postřiků v ovocnářství a z látek používaných v živočišné výrobě nebo toxinů ze špatného krmiva (například aflatoxin vyvolávající rakovinu jater). Tyto látky s obecným označením PCP produkty z anglického Personal Care Products nejsou úpravny vody schopny odstranit. A manifestace zdravotních potíží může u člověka probíhat desítky roků, aniž by to na sobě pozoroval,“ upozorňuje MUDr. Bohumil Ždichynec.

Voda navíc zdražuje i v oblastech, kde je její kvalita snížena a normám nevyhovuje. Příkladem může být Plzeňsko, kde jsou limity pro obsah pesticidů překračovány až dvanáctkrát. Na Olomoucku jsou zase uděleny výjimky na množství dusičnanů ve vodě.

Zapomínat nelze podle prodejců balených vod ani na stav vodovodního potrubí – důvodem zdražování vody je ve většině případů nutnost investic do modernizace čističek odpadních vod a oprav potrubí. Staré potrubí přitom také velmi výrazně zhoršuje kvalitu vody.

Zdroj: E 15

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace