V Píšťanech na Litoměřicku budou mít nový vodovod

28. února 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovod-roury-rekonstrukce

Severočeská vodárenská společnost (SVS) začala v Píšťanech na Litoměřicku pokládat nový vodovod. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající ocelový a litinový vodovodní řad, uvedený do provozu v letech 1932 a 1962, je ve špatném technickém stavu. Časté poruchy potrubí zhoršuji zásobování pitnou vodou obyvatel Píšťan a Žalhostic. Trasa vodovodu vede částečně pod příjezdovou silnici ze Žalhostic do Píšťan, částečně na nezpevněných pozemcích a zhruba z poloviny pod nezpevněnými soukromými pozemky. Křižuje vodovodní a energetické sítě, plynovod, místní silnice a podchází železniční most.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z plastového potrubí z polyethylenu PE průměru 90mm v celkové délce 1040 metrů. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií. První část potrubí (cca 105 metrů ocelového potrubí průměru 80 mm) bude rekonstruovaná metodou cracking (rozbití starého potrubí a zatažení nového potrubí), druhá část řadu (cca 639 metrů litinového potrubí průměru 200 mm) bude rekonstruovaná metodou relining (zatahovaní nového potrubí do většího profilu starého potrubí). Prostřední úsek potrubí bude proveden metodou řízeného vrtání. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících 25 vodovodních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17. ledna 2014. Zahájení prací předpokládáme v průběhu 10. týdne. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. dubna 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace