Písečný rybník se revitalizuje

Aktualizováno 18. listopadu 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

ryttt

Písečný rybník nedaleko Kyjova se revitalizuje a bude bezpečnější. Rybník je součástí stejnojmenné přírodní rezervace nedaleko Kyjova. Informovala o tom Agentura ochrany přírody a krajiny.

Buduje se loviště a odtěžují se nanesené sedimenty, opravují se čelní betonové stěny s požerákem, poškozené schody a kádiště, v nezbytné míře budou vykáceny náletové dřeviny včetně pařezů.  Rekonstrukce vyjde na 2,31 milionu korun a je hrazena z Programu obnova přirozených funkcí krajiny. Rybník, který je nyní v havarijním stavu, bude po opravě bezpečnější.

Přírodní rezervace Písečný rybník chrání mokřadní druhy a společenstva, která z naší krajiny už téměř vymizela. Opravdovou raritou je kriticky ohrožený měkkýš svinutec tenký, který je významný i z celoevropského pohledu. Zdejší populace je největší v České republice a je proto zařazena do evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Předpokládaný termín dokončení prací je prosinec letošního roku. Rybník je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit zde má Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Naše voda, Foto:AOPK

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství