Pila u Vodňan slibuje čistý a ekologický provoz

22. května 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

znečištění vody

Jaký ekologický dopad bude mít plánovaná výstavba obřího dřevozpracujícího závodu rakouské firmy Holzindustrie Schweighofer nedaleko Vodňan, rozebírá Strakonický deník.

Vychází přitom z veřejného projednávání uvedené investice v minulých dnech. Otázku o vypouštění vody položil investorům vodňanský hydrobiolog Richard Faina. Zástupce investora Peter Kajánek na ni však neuměl přesně odpovědět. „Řešení odpadní vody bude řešeno v projektové dokumentaci,“ uvedl. Doplnil, že na pilách v Rumunsku voda před vypuštěním do vodních toků projde důkladným čištěním.

O to, že by vypouštěná voda mohla ohrozit ryby, ředitel Střední rybářské školy Vodňany Karel Dubský strach nemá. Současně ale vyslovil obavu z dešťové vody. „Úbytek orné půdy je nezdravý jev,“ podotkl. V případě pily by se mělo jednat o zábor zemědělské půdy, jejíž bonita je z 94,45 % III. třídy (tzn. průměrná produkční schopnost) a z 5,55 % IV. třídy (tzn. podprůměrná produkční schopnost).

Podle informací z firmy by tyto vody měly být sváděny speciální kanalizací do odtokové kanalizace, která bude opatřena potřebnou filtrací. Firma slibuje, že provoz pily bude čistý a ekologický. Prostředí však může zhoršit případná výstavba. Nejasná je také budoucí rekultivace v případě uzavření závodu.

Předpokládaná množství ročně produkovaného odpadu v rámci závodu, který bude vyžadovat likvidaci ve specializovaných zařízeních: – zbytkový odpad: 1 600 m3 ročně – plasty: 34 t ročně – papír: 17 t ročně Při přepočtu na velkoobjemové kontejnery (37 m3 /kontejner) – zbytkový odpad: cca 43 kontejnerů ročně – plasty: cca 18 kontejnerů ročně – papír: cca 5 kontejnerů ročně.

Spotřeba vody v závodu by měla dle informací investora činit cca 4,8 m3 za hodinu. Převážná část vody pro výrobní procesy by měla být odebírána z vrtu umístěného v rámci areálu. Z vodovodního řadu se přitom předpokládá odběr pitné vody pro běžnou spotřebu zaměstnanců. V rámci jedné směny bude v areálu závodu pracovat celkem cca 170 osob. Uvažovaná spotřeba vody na osobu za směnu je výši cca 6,9 litrů.

Zdroj: Strakonický deník, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace