Pijete vodu ze studny? Nechte si ji raději zkontrolovat!

4. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

060920143389

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 750 Kč (s DPH). Nabídka zvýhodněných rozborů platí do konce září 2015, uvedla mluvčí společnosti Markéta Bártová.

Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. V roce 2014 provedla společnost Moravská vodárenská 870 rozborů soukromých studní. Výsledky ukázaly, že až 87 % analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu manganu, železa, pH a amonných iontů.

V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených. Pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni vyhovující. Lidé, kteří používají vodu ze studny na pití, by si ji měli nechat pravidelně kontrolovat. Na pohled křišťálově čirá voda totiž v sobě může skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění.

Všechny rozbory provádí zkušební laboratoř č. 1446 akreditovaná ČIA společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Oddělení kontroly kvality vody, e-mail laboratore@smv.cz

Kontakt na pracoviště: Laboratoř Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc, tel. 585 417 369 / Laboratoř Prostějov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441 / Laboratoř Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 654.

Naše voda, ilustrační foto

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace