Petrov se příští rok dočká nového přístavu na Baťově kanále

21. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

batuv kanal romanticky (3)-foto PMO

Tento týden bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby rekreačního přístavu na Baťově kanále v Petrově. Oznámilo to Ředitelství vodních cest.

Kromě běžného stání pro lodě všeho druhu bude také plnit funkci ochranného a zimního přístavu a poskytne chybějící servisní zázemí.

Díky novému přístavu se Petrov stane druhým místem na Baťově kanále, který umožní stání většího počtu lodí. U současného mola mohou plavidla zůstávat pouze 15 minut a řada z nich proto v Petrově vůbec nezastavuje. Stavbou bude odstraněn jeden z kritických faktorů, který brání dalšímu rozvoji cestovního ruchu na Baťově kanále. Investorem projektu je Ředitelství vodních cest.

„Plánovaná kapacita je pětačtyřicet lodí, z toho počítáme se dvěma velkými loděmi pro osobní dopravu. Vodní cesta se bez moderních přístavů neobejde. Stoupající zájem o rekreační plavbu nás nesmírně těší. Vodní doprava má v návaznosti na cestovní ruch dlouhodobý potenciál,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Doposud možnost delšího stání nabízí jen Veselí nad Moravou, nicméně i tam je kapacita téměř vyčerpána.

V rámci projektu vznikne také provozní budova se sociálním zázemím. Lodě se budou moci napojit na elektrickou síť, čerpat pitnou vodu a zajištěn bude také odběr odpadních vod či komunálního odpadu. V přístavu bude také umožněno bezpečné tankování pohonných hmot a do budoucna se uvažuje o pořízení jeřábu na zvedání lodí z vody. Celkové náklady na stavbu by neměly přesáhnout 48 milionů korun. Obec Petrov zajistí vybudování parkoviště a příjezdu k přístavu včetně úvratě pro otáčení vozidel.

Přístav bude budován tak, aby nedošlo k přerušení plavby na Baťově kanále, a proto hlavní část prací bude probíhat mimo sezónu. Harmonogram stavby je nastaven tak, aby v květnu roku 2015 bylo možné plavbu na Baťově kanále zahájit již ve zbrusu novém přístavu.

Přístavní infrastruktura má vliv na cestovní ruch celého Baťova kanálu, který se v posledních letech stal velmi vyhledávanou turistickou lokalitou. V loňském roce ho navštívilo zhruba 70 tisíc pasažérů. V minulosti byla zejména v rámci investic Ředitelství vodních cest ČR vybudována souvislá síť veřejných přístavišť na celé vodní cestě. Další růst využívání vodní cesty nyní naráží na nedostatečnou kapacitu pro stání lodí. Stavba zároveň zvýší bezpečnost plavebního provozu, kterou v současnosti ohrožují lodě kotvící podél břehu kanálu, které mohou zapříčinit vznik kolizí s proplouvajícími plavidly.

Ředitelství vodních cest ČR připravuje do budoucna výstavbu i dalších přístavů, jako např. Napajedla – Pahrbek, ale jejich příprava je zatím na samém počátku.

Naše voda, foto: PMO

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla