Petiční výbor parlamentu podpořil petici Za obnovu zemědělské krajiny

22. ledna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Farma roku 20123 - kozy FR03

Dnes odpoledne proběhlo v Poslanecké sněmovně veřejné projednání petice Za obnovu zemědělské krajiny, kterou během šesti měsíců podepsalo více než 23 000 lidí. Informoval o tom ředitel Českého svazu ornitologického (ČSO) Zdeněk Vermouzek.

„Naše krajina je čím dál chudší,“ říká Vermouzek, jeden z iniciátorů petice. “Přitom dnešní podobu krajiny platíme z daní prostřednictvím Společné zemědělské politiky Evropské unie. Nechceme tedy nic víc, než aby za veřejné peníze vznikaly veřejné hodnoty – a k těm zdravá a pestrá krajina bezpochyby patří. Velmi vítáme, že Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se s tímto požadavkem ztotožnil.“

Česká krajina dnes čelí mnoha problémům. Patří mezi ně drastický úbytek typických druhů rostlin a živočichů, rozsáhlá eroze půdy nebo nedostatečná schopnost krajiny čelit nedostatku srážek nebo naopak rostoucímu množství přívalových dešťů.

Naše krajina prodělala největší změny zejména v druhé polovině 20. století, kdy docházelo k rozorávání mezí, odvodňování krajiny nebo k rozorávání nivních luk. Změny ve společnosti po roce 1989 přispěly k poklesu intenzity hospodaření, zejména živočišné výroby, a na mnoha místech vznikaly plochy ponechané ladem. Situace v zemědělství se stabilizovala až ve druhé polovině 90. let. Významný dopad na hospodaření v krajině měl zejména vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 a nástup Společné zemědělské politiky Evropské unie. I přes proklamativní důraz Evropské unie na ochranu přírody docházelo paradoxně v některých oblastech k další likvidaci krajinných prvků. Navíc se díky dotacím významně podpořila další intenzifikace zemědělství.

V současné době se rozhoduje o podobě Společné zemědělské politiky pro období 2014—2020. Přestože Evropská komise klade na ochranu přírody a krajiny větší důraz než kdy před tím, reálně hrozí, že nové požadavky nebudou dostatečné, aby nastartovaly pozitivní změny. Proto je nutné, aby politici podpořili takové podmínky pro získání zemědělských dotací, které povedou ke skutečnému posílení přírodních prvků v krajině a k zachování dobrého stavu základních zemědělských výrobních prostředků – půdy a vody.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině