Peking bude mít zřejmě zásadní problém se zásobováním pitnou vodou

Aktualizováno 6. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Tři-Soutěsky1

Jeden z hlavních a do budoucna strategicky významných chráněných rezervoárů pitné vody pro Peking – Dan Jiang Kou – je velmi silně znečištěn. Píše o tom server memza.cz.

Voda z tohoto „chráněného“ zdroje pitné vody, který se nachází v centrální části Číny, bude nezbytná pro potřeby domácností i obecně pro zásobování pitnou vodou Pekingu už v roce 2014. Bez tohoto zdroje dojde k nedostatku pitné vody v hlavním městě. Zdrojem znečištění tohoto plánovaného chráněného zdroje pitné vody pro Peking je sedm řek, které tento zdroj pitné vody pro město naplňují. Jedná se o silně znečistěné dvě řeky z provincie Chej-nan a pět z provincie Chu-bej. I přesto, že vedení Pekingu garantovalo neznečistění tohoto rezervoáru, bez kterého by došlo v hlavním městě k nedostatku pitné vody již od příštího roku, nedaří se nezávadnost vody zajistit. Ta je velmi silně znečištěna a dále znečisťována.

Situace v obou provinciích, kterými protéká oněch sedm řek, je tak vážná, že pod tlakem zprávy Nejvyššího národního konzultačního orgánu Číny v oblasti ekologie se situací začaly zabývat i orgány činné v trestním řízení. Na základě jejich šetření byli místní ekologičtí regulátoři v obou provinciích donuceni vydat nařízení a uzavřít všechny továrny a závody, v okolí chráněného zdroje pitné vody. U všech potencionálních znečišťovatelů této strategicky významné zásobárny pitné vody pro hlavní město Peking dochází na základě zjištěných skutečností ke kontrole a prověrce jejích čistíren vod. Cílem těchto kontrol je identifikovat zdroje znečistění, protože doposud není ani tento elementární problém jednoznačně lokalizován.

Veškerá snaha po nápravě tohoto rizikového stavu je ovšem velmi složitá, protože zákon, který by chránil vodní zdroje pitné vody v Číně, doposud neexistuje. Proto se do celé situace musely zapojit orgány činné v trestním řízení a začít situaci řešit. Tomu odpovídá i efektivita doposud realizovaných opatření. Neexistují totiž žádné předpisy, které by přesně vymezily pravomoci, povinnosti a postupy, jak takové situaci předcházet, či jak ji řešit. Neexistují tedy ani nástroje, pomocí kterých by bylo možné vyvinout tlak na znečišťovatele pitné vody, aby sjednali nápravu. Rovněž tak neexistuje žádný právní rámec, který by určil povinnosti a odpovědnost místních a regionálních, ale hlavně centrálních orgánů státní zprávy při ochraně zdrojů pitné vody, zamezování jejich kontaminaci a řešení havarijních situací v této sféře a vynucení si potřebných opatření od soukromých subjektů, které se na znečistění rezervoárů pitné vody podílejí nebo ho sami způsobily. Proto jedinou cestou, jak tuto havarijní a kritickou situaci řešit, je v současnosti pouze přes orgány činné v trestním řízení s pomocí jejich pravomocí.

Tato situace má nejen problém v nedostatečných zákonných úpravách, ale má svoji rovinu i ekonomickou. Zhruba 80% rozpočtů regionů, ve kterých se nacházejí rezervoáry (včetně rezervoárů pitné vody) jsou v Číně tak výrazně poddimenzovány, že se v nich již léta vůbec nepočítá s finančními zdroji na jakékoliv ekologické projekty, tedy ani na projekty, které mají zabránit či odstranit znečistění zásobáren pitné vody.

Zoufalost celé situace je dokreslena jedním z mnoha podobných případů, a to aktuální situací z města Ši-an. Již roky se zde předpokládá a je naplánováno postavit 73 chráněných zásobáren pitné vody se 100 km podzemního systému potrubí, které by tento systém uvedl v činnost. Ústřední vláda v Pekingu na tento projekt vyčlenila finanční zdroje, které postačují na vybudování pouze 60 km podzemního potrubí. Místní a regionální orgány státní moci mají ze svých zdrojů financovat zbytek, který činí 9,78 mil. USD. Tyto finanční zdroje však ve svém rozpočtu nemají a proto celý projekt stojí. To zhoršuje nejen zásobování kvalitní pitnou vodou v tomto městě a regionu. Proto se místní snaží získat potřebné zdroje i od dalších regionů a měst, kterým má celý tento systém rovněž sloužit. Leč ty jsou na tom se svými rozpočty podobně a navíc neexistují zákony, které by jim umožňovaly či je přinutily se na podobných projektech mimo svůj region podílet.

Tedy dokud nebude přijata celostátní strategie ochrany zdrojů pitné vody a bránění jejich znečistění, dokud nebudou přijaty potřebné zákony a normy, bude stále více obyvatelů i návštěvníků Číny vystavených nedostatku nezávadné pitné vody. Stejně tak, jak to hrozí i hlavnímu městu Pekingu do počátku příštího roku.

Zdroj: www.memza.cz

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Vodovody a kanalizace