PEFC: ČR patří mezi státy s nejlepší péčí o lesy na světě

20. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

pefc_3d_instalace_praha

V Praze na Smíchově vznikla obří 3D instalace neziskové organizace PEFC, která se dlouhodobě zabývá nezávislým dohledem na správné hospodaření v lesích. Informovala o tom dnes Andrea Pondělíčková z PEFC.

Spouští proto nový projekt Letemlesem.cz. Instalace o velikosti 160 m2 je složená z fotek skutečných českých lesů. Na jejich srovnání ukazuje, že lesní porosty potřebují správnou péči, aby mohly zdravě růst. Lesy produkují nejen dřevo, ale nabízí dlouhodobě i příjemné místo pro relaxaci, sport, sběr hub či lesních plodů a přirozené prostředí pro zvěř. Právě zodpovědný způsob využívání lesů, trvale udržitelné hospodaření, organizace PEFC dlouhodobě propaguje.

V České republice je pod kontrolou PEFC více než 70 % rozlohy lesů. Patříme tak mezi státy s nejlepší péčí o lesy na světě. Jeden z nejzkušenějších lesníků u nás, Karel Schwarzenberg, k tomuto tématu uvádí: „Málokterý venkovan, který přijde do města, vám bude vysvětlovat, jak má jezdit tramvaj nebo jak má fungovat potrubí. Ale leckterý všeuměl, sotva vstoupí někam do lesa, vám vysvětlí, jak špatně se lesníci, kteří absolvovali studium, starají o naše lesy. Přesně ví, že by se měla zastavit těžba, hospodářské lesy by se měly jako parky přenechat přírodě, aniž by poznal rozdíl mezi babykou a osikou, nemluvě o různých druzích jedle. Řekne vám, že lesníci zanedbávají rozmanitost lesa. Moderní lesnictví se ale přesně tímto zabývá, monokultury jsou dávno za námi. Se vzrůstajícími teplotami musíme zachovat funkci lesa změnou výsadby. V pralese by se sotvakdo mohl procházet. Při hledání hub by si pravděpodobně zlámal nohy při zdolávání tlejících kmenů a vývratů. My máme už přes tisíc let lesy, o které se tak či onak pečovalo, dokonce se u nás lesní plochy rozšířily. Buďme lesníkům vděčni za jejich práci a přiznejme si, že naše lesy milují, jinak by si toto namáhavé a nepříliš dobře placené povolání nezvolili. Naše lesy si zaslouží, aby se o ně odborně pečovalo.“

Logo PEFC jako mezinárodně respektovaná značka dává informace o původu lesních produktů a jistotu, že při výběru výrobku ze dřeva a papíru odběratelé podporují správnou péči o lesy a nepodílí se na devastaci lesů kdekoliv na světě. Širší veřejnost má ale o této certifikaci stále málo informací. Proto PEFC touto 3D instalací upozorňuje na svůj nový projekt Letemlesem.cz, který má široké veřejnosti zajímavou formou přiblížit práci českých lesníků. Spolu s ním vyhlašuje soutěž. Jejím cílem je motivovat veřejnost k trávení času v lese. Pořadatelé vyzývají, aby lidé poslali své fotky z lesa a vystihli, jakou emoci či pocit v nich les vzbudil. Dva výherci, které vybere veřejnost a pořadatelé soutěže, vyhrají možnost strávit noc na stromě ve výšce 9 metrů. Pravidla soutěže jsou zde: www.letemlesem.cz.

„Naší ambicí je přitáhnout pozornost k lesnictví a šířit pravdivé a podložené informace o lesích a jejich stavu směrem k široké veřejnosti. Z našich dotazníkových šetření vyplývá, že lidé v ČR nejsou dostatečně informováni o stavu našich lesů. Například většina lidí si myslí, že lesů v ČR ubývá. Toto samozřejmě není pravda. Plocha lesů se v ČR dlouhodobě zvětšuje a v současné době se pohybuje okolo 34 % rozlohy území ČR,“ říká výkonný ředitel PEFC  Stanislav Slanina.

Za posledních 50 let přibývalo v průměru cca 2 000 hektarů lesa ročně na současných 2 668 milionů hektarů lesa. ČR má druhé nejvyšší zásoby dřeva na hektar v Evropě. PEFC Česká republika je součástí globálně nejrozšířenějšího certifikačního systému lesů se sídlem v Ženevě. Aktuálně má po celém světě certifikát PEFC přes 300 milionů hektarů lesů a 750 tisíc jejich individuálních vlastníků. Více než 18 tisíc zpracovatelských a obchodních společností je držiteli certifikátu spotřebitelského řetězce. V ČR je pod kontrolou systému PEFC 70 % rozlohy lesů a přes 200 společností prokazuje svou společenskou odpovědnost tím, že se zapojily do PEFC spotřebitelského řetězce. Pomáhají tak tomu, aby se na trh dostaly jen výrobky z takového dřeva, které bylo těženo zodpovědně a z udržitelných zdrojů.

Další informace na www.pefc.cz nebo www.letemlesem.cz

Naše voda, foto 3D instalace: PEFC

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy