Péče o zdroje pitné vody = péče o zdraví

Aktualizováno 22. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

fot

Voda, dodávaná do domácností prostřednictvím vodovodní sítě Středočeských vodáren (SVAS), podstupuje řadu kontrol a odpovídá přísným kritériím kvality. Kontrola je prováděna v souladu s platnou legislativou. Jen v roce 2014 provedl Útvar laboratoří pitných a odpadních vod SVAS téměř 70 000 stanovení u celkem 4 500 vzorků pitné vody.

Jiná je situace u majitelů domovních studní, kteří využívají vodu ze studny jako jediný zdroj pitné vody, nebo jako její záložní zdroj.

„Většina z nich se domnívá, že jednou vybudovaná studna bude bez údržby fungovat navždy. Optimální je celková kontrola studny dvakrát do roka, vždy před zimním období a  v jarních měsících. Nejedná se pouze o kontrolu kvality vody, ale také zda je studna vodotěsně kryta, uzamčená a nedochází k pronikání povrchové vody z okolí,“ uvedl Tomáš Hloušek, technolog SVAS. „Je vhodné někdy studnu vyčistit nebo provést i kontrolu vydatnosti studny. Protože kontrola vydatnosti souvisí s vyčerpání vody, lze ji spojit s čištěním studny. Otázka zní, jak často čistit domovní studnu. Záleží na technickém stavu studny a kvalitě vody. Obvyklý interval je jednou za 5 až 8 let, někdy je vhodné čistit studnu častěji,“ řekl Tomáš Hloušek.

A kontrola kvality pitné vody?

Kontrola kvality vody ve studni je doporučena s četností jednou ročně. V případě zjištění, že je situace vyhovující a stálá, lze interval zvýšit na 2 – 3 roky. Důvodem pro ověření kvality vody je zejména každý zásah ve studni a jejím nejbližším okolí, náhlá změna chuti, barvy nebo zákalu spojená s opakovaným průjmovým onemocněním a dále velké deště, tání sněhu, ale i dlouhodobá sucha spojená s poklesem vody.

A praktický příklad

Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti vody se používá metoda tzv. indikátorů fekálního znečištění, při které se hledají bakterie, žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů – E.coli, koliformní bakterie, enterokoky. Skutečnost, že voda ze studny je dlouhodobě používána bez jakýchkoliv pozorovatelných nepříznivých důsledků, ještě neznamená její nezávadnost. U pravidelných uživatelů takové vody se může snad vyvinout tolerance k těmto bakteriím, ale mohou onemocnět jak návštěvy a malé děti, ale i samotní uživatelé, pokud v důsledku nějakých příčin dojde k oslabení jejich imunity.

„V laboratořích Středočeských vodáren jsou prováděny rozbory i pro externí zákazníky. Rozsah si určuje sám zákazník podle toho, jestli kontroluje kvalitu vody poprvé nebo opakovaně, jestli bude rozbor sloužit pro soukromé účely nebo bude předkládán nějakému úřadu, např. ke kolaudaci atd.,“ vysvětlila Ing. Ludmila Hosnedlová, manažerka útvaru laboratoří SVAS. „Proto je velmi vhodné zavolat si do laboratoře a alespoň orientačně si předem ujasnit rozsah rozboru v závislosti na vlastních potřebách.

Cena běžného rozboru vody ze studny je cca 1.200,- Kč bez DPH. Pokud je rozbor předkládán ke kolaudaci, pak se provádí krácený, který stojí cca 1.500,- bez DPH“, uvedla závěrem Ludmila Hosnedlová.

Na internetových stránkách naší společnosti www.svas.cz naleznete další důležité informace k laboratoři pitných a odpadních vod a rovněž jsou zde uvedeny kontakty na pracovníky laboratoří, kteří vám v případě potřeby rádi poradí.

Naše voda, foto: SVAS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace