V Patokryjích rekonstruují 88 let starý poruchový vodovod

4. února 2015 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

130320132419

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku rekonstrukci 88 let starého poruchového vodovodu v obci Patokryje. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.
Stávající rozváděcí litinový vodovod v ulici U Srpiny o vnitřním průměru 80 a 100 mm pochází z roku 1927. Je veden v hloubce cca 2 metry v asfaltobetonové místní komunikaci v majetku obce. Vodovod je vlivem stáří opakovaně poruchový, proto bude vyměněn.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v celkové délce 448,6 metrů a potrubí průměru 63 mm v délce 21,3 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 23 stávajících vodovodních přípojek na trase. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu, v původní trase a hloubce. Po dobu rekonstrukce bude zásobování pitnou vodou zajištěno prostřednictvím tzv. suchovodu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. 1. 2015 a stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. května 2015. V tuto chvíli zajišťuje zhotovitel zřízení staveniště, označení stavby, a dopravní značení. Vlastní výkopové práce budou zahájeny, jakmile to umožní klimatické podmínky.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 21 staveb za 86,8 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 132,4 milionů korun.

Naše voda

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace