Pardubické vodárny připravují projekty za 350 milionů korun

Aktualizováno 24. února 2018 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

pard

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice připravuje projekty, které zlepší kvalitu vodárenské sítě na Pardubicku. S pomocí evropské dotace chce zvýšit vydatnost prameniště v Hrobicích a ochránit vodní zdroj v Nemošicích.

Plánuje také výstavbu kanalizace v Opočínku, poslední části Pardubic, kde dosud chybí.

„Zatím jsme ve fázi projektování. Žádost bychom chtěli podat ještě letos, realizaci plánujeme až do roku 2021,“ řekl ČTK ředitel společnosti Josef Fedák.

Zařízení v Hrobicích zásobuje vodou 80.000 obyvatel. Technologii ale zatěžuje vysoký podíl železa a manganu, proto vodárny plánují nechat udělat 30 nových širokoprofilových vrtů, aby mohly ty zanesené odstavit. Kromě toho se chystá modernizace úpravny vody v Hrobicích. Zdroj v Nemošicích přímo zásobuje pitnou vodou 15.000 lidí, studnám ale při záplavách hrozí kontaminace. Proto bude nutné udělat tam protipovodňovou ochranu, zvýší se také výkon nemošické čisticí stanice. V Opočínku společnost vybuduje 2680 metrů kanalizace.

Celkové náklady projektů dosáhnou asi 348 milionů korun. Vodárny by na ně měly získat 200 milionů korun z programu Integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Vodovody a kanalizace Pardubice provozují přes 1200 kilometrů vodovodní sítě a více než 34.000 vodovodních přípojek o délce téměř 390 kilometrů. Vodárny obhospodařují území o velikosti bývalého okresu Pardubice a menší část odběratelů mají i ve středních Čechách. Zásobují asi 165.000 lidí. Větší zdroje pitné vody se nacházejí u Mokošína u Přelouče, u Hrobic a Nemošic na Pardubicku a u Holic, část se bere z nádrže Oplatil u Pardubic. Vodovodní síť je propojena s vodárnami v Chrudimi a Hradci Králové.

Na kanalizační síť firmy je napojeno 128.000 obyvatel, odpadní vody zpracovává 14 čistíren odpadních vod. Největší je čistírna v Pardubicích, kterou využívá i chemička Synthesia.

Majoritním akcionářem vodáren je město Pardubice s podílem zhruba 52 procent. Dalšími akcionáři jsou města a obce na Pardubicku.

Zdroj: ČTK

Související rubriky: Vodovody a kanalizace