Paradox: Útlum činnost armády ohrožuje v ČR existenci vzácných listonohů

21. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

LISTONOH_3

Útlum činnost naší armády ve vojenských újezdech, například v Doupovských horách, a s tím spojené zarůstání tankových cest, ohrožuje existenci tamních obojživelníků a vzácné druhy vegetace. Píše o tom facebooková verze portálu Naše voda.

Mezi takové organismy patří i kriticky ohrožený listonoh letní (Triops cancriformis). Ten patří mezi takzvané palearktické druhy (druhy s velkým areálem rozšíření) vyskytující se od Britských ostrovů až po asijskou část Ruska, na jih do Maroka, přes Egypt po Indii a severně přibližně po 60° severní šířky. Listonoh letní dorůstá až 10 centimetrů a od příbuzného listonoha jarního (Lepidurus apus) se mimo jiné liší absencí ploutvičky mezi zadečkovými štěty.

Dospělce listonoha letního najdeme v zarostlých i nezarostlých tůních s bahnitým dnem v období od května do října. Během sezony se v tůních vymění dvě až tři generace listonohů. Zimu, stejně jako vyschnutí tůní, přežívají ve formě velmi odolných vajíček, která zároveň umožňují i šíření listonohů na nové lokality.

Typickým biotopem listonohů letních v ČR v Doupovských horách jsou bahnité louže, které vznikají na tankových cestách. Díky pojezdu těžké techniky se druh rozšířil do většiny louží v oblasti Turče, Doupovského strážiště a Mětikalova, najdeme jej i v okolí vrchu Seč a bývalé obce Jírov, kde již několik let obývá tůň v nadmořské výšce 859 metrů.

V posledních letech dochází v Doupovských horách k útlumu činnosti armády. S tím spojené zarůstání tankových cest a zazemňování tůní ohrožuje nejen listonoha, ale také některé druhy obojživelníků a vzácné druhy vegetace vlhkých narušovaných půd.

Facebook Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství